Privacy Policy

Декларация за поверителност

Коефициенти.КОМ уважава правото на конфиденциалност на посетителите на нашия сайт. Ние се ангажираме да защитаваме Вашите лични данни, които сте ни предоставили. Информацията, която ние събираме за Вас е нужна, за да ползвате услугите на нашия уеб сайт. Ние оценяваме, че не искате личната ви информация, да бъде ползвана безразборно, затова ви информираме как ние събираме тази информация, какво ще правим с нея, и кой има достъп до нея.

Използване на информацията

Цялата информация, която събираме от Вас се използва, за да се подобри сайта и да ви предложим по-добра услуга както за Вас, така и за всички останали потребители на Коефициенти.КОМ.

Можем да използваме Вашата информация, за да представим общ преглед за успеха на сайта. Това може да включва информация за броя на посетителите на Коефициенти.КОМ, общото потребление, въз основа на всички потребителски профили или сходни функции. В тази статистика няма да се включват конкретни потребители и няма да се разкриват лични данни.

Разкриване на информация

Ние не продаваме, не търгуваме и не даваме под наем Вашата лична информация на трети лица. Запазваме си правото да трансферираме тези данни в случай, че сайтът смени своя собственик. Можем да разкрием Вашата информация на трета страна, ако това се изисква от закона или когато това е необходимо за ползването на нова услуга. Имаме пълното право да предлагаме статистика за посетителите, продажбите, трафика и др. на трети страни, но те няма да включват никаква идентифицираща информация за потребителите.

Доставчици на услуги

Можем да използваме компании и физически лица от трети страни, за да улесним нашата услуга ("доставчици на услуги"), да предоставяме услугата от наше име, да извършваме услуги, свързани с услугата, или да ни помага да анализираме как се използва нашата услуга. Тези трети страни имат достъп до Вашите лични данни само за да изпълняват тези задачи от наше име и са длъжни да не разкриват или използват за други цели.

Анализ

Възможно е да използваме доставчици на услуги от трети страни, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата услуга.

Лог файлове

Когато посещавате сайта ни, ние автоматично записваме Вашият IP адрес и посетените страници. Това ни помага да администрираме по-добре сайта и да събираме демографска информация за подобряване на предлаганите от нас услуги.

Сигурност

Уебсайтът е приел различни мерки - технически и организационни - за защита срещу унищожаването, загубата, злоупотребата и изменението на личните данни, които са били събрани и използвани. Независимо от тези усилия, Доставчикът не може да гарантира, че такова събитие няма да се случи.

Период на запазване на данните

Критериите, използвани за определяне на срока на съхранение на личните данни, е съответният задължителен период на запазване. След изтичането на този период съответните данни се изтриват рутинно, доколкото вече не са необходими за изпълнението на договора или за започването на договор.

Приемане на условията

Вие сте съгласни със събирането и използването на Вашата лична информация в съответствие с политиката за конфиденциалност, изложена по-горе. Ако ние променим нашата политика за защита на личните данни по никакъв начин, ние ще публикуваме тези промени на тази страница, затова ви съветваме да проверявате редовно тази страница.